GenelGüncel HaberlerÖğretmenler

MEB’den hizmet puanı iptali

MEB, yaptığı son değişiklik ile yönetmeliğe eklenen ve verilen hizmet puanlarının tamamını iptal etti. yüksek Lisans, Doktora, İkinci Üniversite de iptal edilen belgeler arasındaaarasında

Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulamasına 4 büyük sendika dava açmıştı. Açılan davalar sonrasında Danıştay artırımlı hizmet puanı uygulamasının yürürlüğünü durdurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay 2. Dairesinin verdiği kararı uyguladı ve öğretmenlere artırımlı hizmet puanı uygulamasından dolayı verilen ek puanları geri aldı.

“ilgi (a) Yönetmeliğin “Hizmet puanları” başlıklı 40’inci maddesinde ilgi (b) Yönetmelikle değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliğe karşı Danıştay İkinci Dairesi nezdinde açılan davalarda ilgi (a) Yönetmeliğin 40’inci maddesine eklenen dokuzuncu fikranın ilgi (c) Kararla, onuncu fikranın ise ilgi (9) Kararla yürütülmesi durdurulmuş, Bakanlıkça söz konusu kararlara karşı itiraz yoluna gidilmişti.

Yürütmesi durdurulan fikra hükümlerinde;

(19) Öğretmenlerden;

a) Doktora mezunu olanlara 90. b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50.

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsis yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30.

ç) ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5

e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10, hizmet puanı verilir.

(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fikranın (a), (b), (c) ve (c) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (). (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.” hükümlerine yer verilmişti.

Bu bağlamda; ilgi (a) Yönetmeliğin 40’inci maddesinin dokuzuncu fikrası kapsamında yer alan hizmet puanları yargı kararları gereği geri alınmış olup bu doğrultuda hizmet puanı verilmesine ve onaylanmasına ilişkin kullanıcı yetkileri pasif hale getirilmiştir.

Mebbis ‘te  son değişiklik ile yönetmeliğe eklenen ve bu bağlamda verilen hizmet puanlarının tamamı iptal edildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu