GenelGüncel HaberlerÖğretmenler

Danıştay’dan “Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulaması”na yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay Başkanlığı, 2020 yılının Haziran ayında uygulamaya konulan ve eTwining, marka, patent gibi kriterlere göre de öğretmenlere ek hizmet puanı verilmesini öngören yönetmelik düzenlemesinin yürürlüğünü durdurdu.

Danıştay’dan “Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulaması”na yürütmeyi durdurma kararı

MEB tarafından Haziran 2020 tarihinde hizmet puanlarına yönelik yapılan düzenleme ile,   19 Haziran 2020 tarihinde,  öğretmenlerin atama yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile öğretmenlerin hizmet puanı verilmesini gerektirecek yeni kriterler getirmişti. Bu kriterlere göre öğretmenlerin hizmet puanları yönetmelik değişikliğine binaen yeniden hesaplanmış ve e Twining, marka, patent gibi kriterlere de ek puan verilmesi düzenlemede yer almıştı.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik sendikalar tarafından Danıştay nezdinde yargıya taşınarak yürütmeyi durdurmalı iptal davaları açılmıştı. Açılan bu davalarda Danıştay 2. Dairesi yönetmeliğin bazı maddelerinin yürürlüğünü durdurdu.

Danıştay;
“Bu durumda; gerek ek hizmet puanı verilecek hususların, genel olarak öğretmenlik mesleği ve öğretmenin branşı ile ilgisine göre belirlenmemesi, gerekse öngörülen ek hizmet puanlarının, hizmet sürelerine göre elde edilecek hizmet puanına göre ölçülü olmaması yönünden dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle, 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet puanları” başlıklı 40. maddesine -19/06/2020 günlü Yönetmelik ile- eklenen 9. fıkranın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi”

İfadeleriyle 40. Maddenin 9.fıkrasına yönelik YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verdi.

 Yürütmesi durdurulan madde ve fıkralar şu şekilde;

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Madde 40- “(9) (Ek:RG-19/6/2020-31160) Öğretmenlerden;

a) Doktora mezunu olanlara 90,

b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,

ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,

e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,

hizmet puanı verilir.

(10) (Ek:RG-19/6/2020-31160) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.”

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu